Share Poll

Poll link

500 px
350 px
250 px
Preview

widget preview:

Wijdte - px Hoogte - px

Preview sluiten
! Je maakt gebruik van een niet-ondersteunende browser Uw browser versie is niet geoptimaliseerd voor Toluna, we raden aan dat u de laatste versie installeert Upgrade
Ons Privacy beleid reguleert het lidmaatschap van onze Influencers Panel, welke u hier kunt bekijken. Onze website maakt gebruik van Cookies. Net als in de offline wereld, maken cookies alles beter. Voor meer informatie over de Cookies die hier gebruikt worden kunt u ons Cookies beleid lezen.
TRUSTe

Laatst bijgewerkt: 24 september 2018
 

Privacyverklaring Beïnvloederspanel van Toluna

 

Wie zijn wij?

Wij zij Toluna Group Limited, onderdeel van de wereldwijde groep ITWP Acquisitions Limited ('Wij', 'We', 'Ons', 'Onze', 'Toluna') Wie de leden van onze groep zijn kunt u zien door op de onderstaande link te klikken:
http://www.toluna-group.com/en-gb/search-results/contact-us-main

Toluna is een groep die online gegevens verzamelt en zich richt op het bieden van marktonderzoeksgegevens van hoge kwaliteit aan klanten in verschillende zakelijke sectoren, waaronder andere marktonderzoekbureaus en andere wereldwijde en zakelijke klanten van alle bedrijfsgrootten. Bovendien bouwen en onderhouden we grote online consumentenpanels die onze klanten in realtime voorzien van inzichten in digitale consumenten via onze marktonderzoeksenquêtes en analytische platformen.


 

Wat betekent onze toewijding aan privacy voor u?

Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om uw persoonlijke gegevens te beschermen. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe we de persoonlijke gegevens gebruiken, delen en beschermen die u verstrekt via http://www.toluna.com (onze 'website') wanneer u lid wordt van ons beïnvloederspanel en deelneemt aan enquêtes en/of onderzoeksstudies die we uitvoeren voor en uit naam van onze klanten ('enquêtes'). Tevens worden hierin uw privacyrechten uitgelegd en hoe de toepasselijke wetgeving u kan beschermen.
[Deze privacyverklaring wordt in een gelaagde onderverdeling aangeboden zodat u door de hieronder uiteengezette specifieke onderdelen kunt klikken. Wij vragen u om ook gebruik te maken van onze woordenlijst om de betekenis van een aantal van de termen in deze privacyverklaring te begrijpen.]

 

Veelgestelde vragen:

 


Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u en hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

 

Leden van het beïnvloederspanel

Wanneer u ermee instemt om lid te worden van ons beïnvloederspanel ('Lid'), kunt u deelnemen aan onze enquêtes. We zullen u dan vragen om het registratieformulier in te vullen op onze website of via links die weergegeven worden op de websites van onze partners. Als onderdeel van uw registratie verstrekt u ons uw identiteits- en contactgegevens en door uw deelname aan de enquêtes zullen we andere gegevens over u verkrijgen, zoals: demografische/profielgegevens, technische gegevens en gepseudonimiseerde gegevens.

Uw identiteits- en contactgegevens worden gebruikt voor het onderstaande:


 

 • Contact met u opnemen om redenen die verband houden met uw lidmaatschap van het beïnvloederspanel.
 
 • Nakomen van incentives - wanneer u door uw deelname aan de enquêtes incentivepunten verdient, worden deze punten aan uw account toegekend. Als u de punten wilt verzilveren, maken we gebruik van uw identiteits- en contactgegevens om u uw beloningen toe te sturen.
 
 • Uitnodigingen sturen voor uw deelname aan enquêtes - om u te vragen of u geïnteresseerd bent om aan onze aankomende enquêtes deel te nemen. Gebaseerd op onze kennis van uw persoonlijke gegevens, kunnen we u ook via uw online lidmaatschapsaccount van het beïnvloederspanel informeren over enquêtes waarvoor u geschikt bent om er aan deel te nemen.Van tijd tot tijd kunnen we u voor specifieke enquêtes vragen om persoonlijke gegevens over uzelf te verstrekken in speciale categorieën en als dit bij wet vereist is, vragen we uw toestemming voordat we persoonlijke gegevens in zulke speciale categorieën verwerken.


Wij maken gebruik van uw demografische/profielgegevens om u te koppelen aan geschikte enquêtes en te zien of u in aanmerking komt voor bepaalde enquêtes, en uw geboortedatum wordt automatisch bijgewerkt zodat we ervoor kunnen zorgen dat we personen selecteren op basis van hun leeftijd, hetgeen voor die bepaalde enquête vereist kan zijn.
 

Niet-leden van ons beïnvloederspanel

Als u geen lid bent van ons beïnvloederspanel ('niet-lid'), maar wel deelneemt aan een van onze enquêtes en ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, zijn uw e-mailadres, geslacht, leeftijd, postcode, de ID-code van uw apparaat en het IP-adres de enige persoonlijke gegevens die we over u bewaren. We doen dit zodat we:

 

 • contact met u op kunnen nemen als u een prijs heeft gewonnen of recht hebt op een incentive - in dat geval verzamelen en bewaren we dergelijke persoonlijke gegevens in zoverre dit vereist wordt door toepasselijke wet- of regelgeving (bijv. om fiscale redenen, indien van toepassing);
 
 • u kunnen beoordelen ten opzichte van de enquête waaraan u deelneemt; en
 
 • de gebruikerservaring kunnen verbeteren.

 

We zullen om geen enkele andere reden contact met u opnemen.
 

Openbare forums en blogs

Onze website biedt voor het grote publiek toegankelijke blogs of communityforums. U moet zich ervan bewust zijn dat informatie die u ons via deze middelen verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben.
Op onze website geven we persoonlijke getuigenissen van tevreden klanten weer, evenals andere goedkeurende vermeldingen. Met uw toestemming kunnen we uw getuigenis met vermelding van uw gebruikersnaam weergeven. Mocht u uw getuigenis willen bijwerken of verwijderen, dan kunt u hier contact met ons opnemen.


Houd er rekening mee dat alle persoonlijke gegevens die u openbaar maakt op de website, in de community-secties (onder een openbaar bericht op uw tijdlijn, als een mening, onderwerp, 'battle', duimpje of in een andere openbare sectie of een ander forum), door andere gebruikers kan worden gelezen, verzameld, bewaard en/of gebruikt en dat deze gebruikt kunnen worden om u ongevraagde berichten te sturen. We raden het u ten zeerste af om uw persoonlijke gegevens bekend te maken op een openbaar forum of in een community-sectie dat/die u op de website kunt vinden en/of om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, aangezien we niet kunnen garanderen dat derden die uw gegevens via die openbare forums of community-secties verzamelen en verwerken, deze veilig zullen houden. Denk eraan dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de persoonlijke gegevens die u verstrekt of openbaar maakt. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor informatie die u openbaar plaatst op de website en die met behulp van webgebaseerde zoekmachines gevonden kan worden.
Toluna zal u nooit vragen om uw contact- of identiteitsgegevens te verstrekken als onderdeel van een enquête, dus draag dergelijke gegevens niet over aan een derde, aangezien wij de veiligheid van dergelijke gegevens niet kunnen garanderen.Persoonlijke gegevens houdt in informatie over iemand waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens) vallen hier niet onder.

Wij kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen en deze hebben we als volgt gegroepeerd:


 

(A) Identiteitsgegevens – naam (met inbegrip van voor- en achternamen, meisjesnamen en getrouwde namen), geboortedatum, huwelijkse staat, geslacht, panellid-ID en gebruikersnaam.

(B) Contactgegevens – postadres, e-mailadres en telefoonnummer.

(C) Speciale categorieën persoonlijke gegevens – etnische/raciale afkomst, genetische gegevens, politieke overtuiging, religie, seksuele geaardheid en seksleven en biometrische gegevens (gebruikt voor identificatiedoeleinden).

(D) Biometrische gegevens houdt in persoonlijke gegevens die het resultaat zijn van specifieke technische verwerking betreffende de fysieke, fysiologische of gedragsmatige eigenschappen van een natuurlijke persoon, die de unieke identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk maken of bevestigen, zoals bijvoorbeeld gezichtsopnamen of vingerafdrukken.

(E) Demografische/profielgegevens - interesses, voorkeuren, feedback en enquête-antwoorden met inbegrip van, maar niet beperkt tot: leeftijd, huwelijkse staat, geslacht, verjaardag, gezinsgrootte, inkomen, opleiding en arbeidssituatie.

(F) Technische informatie omvat internet protocol (IP)-adressen, inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, types en versies van browserplug-ins, besturingssystemen en platforms of andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot deze website.

(G) Gepseudonimiseerde gegevens houdt in identificeerbare gegevens als identificatiecodes zoals panellid-ID's worden gebruikt, maar directe identificatiegegevens zoals naam en contactgegevens zijn verwijderd.

 

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

 

Alle antwoorden die we via onze enquêtes van u verzamelen worden in geaggregeerde of gepseudonimiseerde vorm aan onze klanten verstrekt. Dit betekent dat informatie verstrekt wordt over groepen van individuele personen en niet op individueel niveau, maar dat gepseudonimiseerde gegevens hier deel van uit kunnen maken.

Identiteitsgegevens of contactgegevens over u worden alleen aan onze klanten verstrekt voor onderzoeksdoeleinden in specifieke enquêtes en we zullen dergelijke gegevens nooit aan onze klanten verstrekken tenzij we hier eerst uw toestemming voor hebben verkregen en we met hen hebben bevestigd dat hun gebruik ervan in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

Van tijd tot tijd kunnen we samenwerken met derden om u van cheques te voorzien of om de levering van uw beloning te verwerken en zij voor die doeleinden gebruik moeten maken van uw identiteits- en contactgegevens. Ook kunnen we uw persoonlijke gegevens aan derden overdragen zodat die partijen ons en onze klanten van diensten kunnen voorzien zoals: gegevensverwerkings- of analytische diensten of om deze toe te voegen aan gegevens die zij eerder over u hebben verzameld. Dergelijke derden mogen uw persoonlijke gegevens voor geen enkele andere reden gebruiken en wij gaan contracten met die derden aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard en verwijderd in overeenkomst met ons beleid op het gebied van het bewaren en vernietigen van gegevens.

Van tijd tot tijd kan Toluna software van derden gebruiken voor het beheer van e-maillijsten en e-mailverzending of kunnen we gebruikmaken van externe lijstbeheerbedrijven om onze leden te vergelijken met leden van andere lijsten of panels om de juistheid van de persoonlijke gegevens die u verstrekt te verifiëren.
Hoewel we ons uiterste best doen om uw privacy te behouden, kan het zijn dat we verplicht zijn uw gegevens bekend te maken om te voldoen aan een wettig verzoek van openbare autoriteiten, onder andere om te voldoen aan vereisten op het gebied van binnenlandse veiligheid of wetshandhaving; of om te voldoen aan een dagvaarding of andere gerechtelijke procedure, wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, om uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude of overtreding van de voorwaarden van onze website te onderzoeken, of op een verzoek van de overheid te reageren.

 

Dragen we uw persoonlijke gegevens over aan andere landen?

Af en toe worden uw persoonlijke gegevens overgedragen van een EER land  naar een lid van de ITWP-groep van bedrijven en onze vertrouwde dienst providers welke gevestigd kan zijn in een land dat niet erkend is als een land dat gelijkwaardige bescherming biedt. Toluna heeft overdrachtsovereenkomsten geïmplementeerd met gebruik van de standaardcontracten voor overdracht van persoonlijke gegevens naar derden in niet-adequate landen zoals vastgelegd door de Europese Commissie. Kijkt u in de aangehechte lijst met alle ITWP bedrijven https://www.toluna-group.com/search-results/contact-us-main

Toluna USA Inc., - EU-VS Privacy Shield-programma

Ons wereldwijde back-up- en hostingcenter bevindt zich in de Verenigde Staten van Amerika. Toluna USA Inc., ('Toluna USA') maakt deel uit van de ITWP-groep van bedrijven en alle gegevens die we gebruiken worden voor die doeleinden overgedragen aan Toluna USA. Toluna USA erkent dat de EER strenge beschermende maatregelen heeft genomen betreffende de verwerking van persoonsgegevens uit de EER, inclusief verplichtingen om adequate bescherming te bieden voor dergelijke persoonsgegevens die naar buiten de EER worden overgedragen. Toluna garandeert voor adequate bescherming te zorgen voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens uit de EER over individuele personen (inclusief over u).

Toluna USA neemt deel aan en heeft gecertificeerd de naleving van het EU-VS Privacy Shield-programma dat onder beheer staat van het Amerikaanse ministerie van Handel (US Department of Commerce, 'Privacy Shield') betreft het verzamelen, gebruik en behoud (verwerking) van persoonlijke data overgedragen van de EER naar de VS.

Onder het Privacy Shield-programma is Toluna USA verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die het bedrijf ontvangt en vervolgens overdraagt aan een derde partij die namens het bedrijf optreedt. Toluna USA leeft na en heeft gecertificeerd aan het Amerikaanse ministerie van Handel dat het zich houdt aan de Privacy Shield-principes van kennisgeving, keuze, beveiliging, gegevensintegriteit en doelbeperking, toegang, verhaal, handhaving, aansprakelijkheid en, in het bijzonder, verantwoording voor verdere overdraging bij het overdragen van persoonlijke data aan derde dienst providers en vertegenwoordigers. Mocht het zo zijn dat een bepaling/bepalingen van deze privacyverklaring in strijd is/zijn met de Privacy Shield-principes, dan zijn de principes van het Privacy Shield doorslaggevend. Om meer te weten over Privacy Shield-programma en de Toluna USA certificatie te bekijken, bezoekt u alstublieft https://www.privacyshield.gov/list.

Voor doelen in verband met handhaving van naleving van het Privacy Shield is Toluna onderworpen aan de opsporings- en handhavingsinstanties van de US Federal Trade Commission. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield naar de website van het Amerikaanse ministerie van Handel (US Department of Commerce) op https://www.privacyshield.gov. In bepaalde gevallen kan van ons worden geëist persoonlijke data vrij te geven ingevolge van wetmatige verzoeken van openbare autoriteiten, waaronder het naleven van nationale veiligheid of wetshandhavings eisen.

In naleving van de Privacy Shield Principles verplicht Toluna USA zich aan het oplossen van klachten omtrent het verzamelen of gebruik van persoonlijk data. EER individuen met vragen of klachten aangaande onze Privacy Shield beleid dienen eerst contact te maken met de Data Beveiligings Officier via het contactformulier..

U kunt de optie hebben te kiezen voor bindende arbitrage voor het oplossen van uw klacht in bepaalde gevallen, indien u de volgende stappen heeft ondernomen: (1) uw klacht direct bij Toluna heeft voorgelegd en ons de kans heeft gegeven dit geval op te lossen; (2) gebruik heeft gemaakt van de onafhankelijke geschillen oplossingsmechanisme aangegeven in de Vragen stellen of een klacht indienen paragraaf hieronder; en (3) het geschil onder de aandacht heeft gebracht van de relevante data beschermingsautorieit en het Amerikaanse ministerie van Handel de kans heeft gegeven het geschil op te lossen kosteloos voor u. Voor meer informatie over bindende arbitrage, bekijkt u het Amerikaanse ministerie van Handel Privacy Shield Framework: Annex 1 (Bindende Arbritrage) op https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

 

Andere manieren om lid te worden van ons beïnvloederspanel - Onze mobiele app

 

Mobiele applicaties

U kunt ervoor kiezen om lid te worden door gebruik van onze mobiele applicatie (app). Als u onze mobiele app downloadt en gebruikt, verzamelen we automatische systeem- en prestatiegegevens over het soort apparaat dat u gebruikt, de versie van het besturingssysteem, de identificatiecode van het apparaat en statistieken met betrekking tot het gebruik van de hardware zoals CPU, RAM, opslag en app-versie. De informatie die we via onze mobiele app verzamelen zullen we gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en de hieronder uiteengezette bepalingen.

Van tijd tot tijd sturen we u pushmeldingen om u in overeenkomst met deze privacyverklaring in te lichten over enquêtes en u te vragen of u deel wilt nemen aan bepaalde marktonderzoeksstudies. Als u dit soort communicatie niet meer wilt ontvangen, kunt u ze op het apparaat uitschakelen. Om ervoor te zorgen dat u de juiste berichten ontvangt, moeten we bepaalde informatie over uw apparaat verzamelen, zoals bijvoorbeeld het besturingssysteem en gegevens die de gebruiker identificeren.

 

Mobiele analyse

We maken gebruik van mobiele analysesoftware om de functionaliteit van uw mobiele applicatie op uw telefoon beter te kunnen begrijpen. Deze software kan informatie vastleggen, zoals bijvoorbeeld hoe vaak u de applicatie gebruikt, de incidenten die plaatsvinden binnen de applicatie, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens en waarvandaan de applicatie gedownload werd. We koppelen de informatie die we in de analysesoftware opslaan niet aan persoonlijk identificeerbare informatie die u in uw mobiele applicatie verstrekt.

 

Geolokalisatie

We verzamelen uw op locatie gebaseerde informatie om het gebruikersland te kunnen calculeren, zodat we bezoekers naar de website voor het juiste land kunnen doorleiden. We delen deze informatie alleen met externe dienstverleners en klanten voor marktonderzoeksdoeleinden voor onze klanten en ten behoeve van fraudebestrijding en kwaliteitsbewaking.

 

SMS

Het kan zijn dat we ofwel direct, ofwel via een derde een dienst beschikbaar maken waarbij u op uw draadloze apparaat berichten kunt ontvangen via een tekstberichtendienst ('SMS-dienst'). Op alle SMS-correspondentie zijn de standaardtarieven voor gegevens en tekstberichten van uw provider van toepassing. Alle kosten worden in rekening gebracht door en dienen betaald te worden aan de serviceprovider van uw mobiele netwerk. U geeft aan dat u de eigenaar of geautoriseerde gebruiker bent van het draadloze apparaat waarop de berichten ontvangen zullen worden en dat u geautoriseerd bent om akkoord te gaan met de van toepassing zijnde vergoedingen. Persoonlijke gegevens die van u worden verkregen in verband met deze SMS-dienst kunnen onder andere bestaan uit uw identiteits- en contactgegevens, de naam van uw provider en de datum, het tijdstip en de inhoud van uw berichten. Deze informatie zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Als kosten in rekening gebracht worden op uw factuur voor het account van uw draadloze netwerk, kan het zijn dat we in verband hiermee uw provider uw identiteits- en contactgegevens moeten verstrekken. Uw mobiele en andere serviceproviders kunnen ook gegevens verzamelen over uw gebruik van uw draadloze apparaat en hun activiteiten vallen onder hun eigen beleid. U erkent en gaat ermee akkoord dat de SMS-dienst verleend wordt via draadloze systemen die gebruikmaken van radio's (en andere methoden) om communicaties te verzenden via complexe netwerken. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen betreffende de ontvangst van willekeurige SMS-berichten, aangezien de aflevering afhangt van effectieve overdracht van uw netwerkbeheerder. SMS-berichtdiensten worden verstrekt op 'zoals het is'-basis. Wij garanderen niet dat uw gebruik van de SMS-dienst privé of veilig zal zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor enig gebrek aan privacy of beveiliging die u zou kunnen ervaren. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen en om veiligheidsmaatregelen te nemen die het best geschikt zijn voor uw situatie en het door u beoogde gebruik van de SMS-dienst. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze dienst door naar uw accountpagina te gaan en het vinkje te verwijderen van de optie 'Ik stem ermee in om via SMS-berichten uitnodigingen voor enquêtes te ontvangen' op het tabblad Persoonlijke gegevens. Als dit in uw land beschikbaar is, kunt u zich ook via een tekstbericht afmelden door de instructies te volgen die we u geven in de SMS die wij aan u sturen.

 

Eenmalige aanmelding

U kunt op onze website inloggen met behulp van aanmeldingsdiensten zoals Facebook Connect of een Open ID-provider. Deze diensten authentiseren uw identiteit en geven u de optie om lid te worden. Diensten zoals Facebook Connect geven u de optie om informatie over uw activiteiten op deze website te plaatsen op uw profielpagina, zodat u deze informatie met anderen binnen uw netwerk kunt delen.

 

Doorverwijzing

Als u ervoor kiest om gebruik te maken van onze doorverwijsdienst om een vriend(in) over onze website te vertellen, kunt u uw unieke doorverwijslink aan uw vriend(in) doorgeven en als deze lid wordt, zullen we u als beloning Toluna-punten toekennen.
 

Wat doen de cookies die we op onze website gebruiken?

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze websites en schat het aantal bezoeken en doorkliks voor specifieke campagnes. Dit helpt ons u een goede ervaring te geven bij uw gebruik van onze website en stelt ons ook in staat om onze site te verbeteren. Deze cookies vervallen wanneer de browsersessie wordt beëindigd. Door op onze site te blijven rondkijken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje met letters en cijfers dat we in uw browser of op de harde schijf van uw computer opslaan als u hiermee akkoord gaat. Cookies bevatten informatie die wordt overgedragen naar de harde schijf van uw computer.
Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken kunt u onderstaande link bekijken om ons cookiebeleid te raadplegen: https://nlbe.toluna.com/cookies

 

Welke andere traceringstechnologieën gebruiken we voor de enquêtes waaraan u deelneemt of voor andere doeleinden?

 

Andere technologieën

Toluna en klanten, partners, gelieerde ondernemingen of analyse- en dienstverleners hiervan gebruiken technologieën zoals cookies, webbakens/webbugs, scripts en tags. Deze technologieën worden gebruikt om trends te analyseren, de site te beheren, het gedrag van gebruikers op de site en internet te volgen en om demografische gegevens te verzamelen over onze gebruikersgroep. Onze klanten kunnen onze enquête-antwoorden, demografische informatie en websurfgedrag met die van anderen samenvoegen om 'geaggregeerde' rapporten te maken. Ook kunnen ze wetenschappelijke rapporten maken op basis van gemodelleerde informatie. 'Gemodelleerde informatie' bestaat uit gegevens die ontwikkeld zijn op basis van demografische en gedragseigenschappen (zoals uw geslacht, leeftijd en bezochte websites) om te voorspellen wat mensen met vergelijkbare of overeenkomstige eigenschappen zouden bekijken of kopen. We kunnen van deze bedrijven op het gebruik van deze technologieën gebaseerde rapporten ontvangen, zowel op individuele als op geaggregeerde basis.
We maken gebruik van 'Local Shared Objects' zoals HTML5 om content-informatie en -voorkeuren op te slaan. We werken samen met derden om bepaalde functionaliteit op onze website te leveren of om advertenties te tonen op basis van uw webbrowsingactiviteiten en we maken ook gebruik van HTML5 voor het verzamelen en opslaan van informatie. Verschillende browsers bieden hun eigen beheertools om HTML5 te verwijderen. 

Logbestanden

Zoals bij de meeste websites, verzamelen we automatisch bepaalde informatie en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie kan onder andere bestaan uit Internet protocol (IP)-adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), doorverwijs-/vertrekpagina's, beheersysteem, datum-/tijdstempel en of clickstreamgegevens. Het kan zich voordoen dat we deze automatisch verzamelde loginformatie combineren met andere informatie die we over u verzamelen. Dit doen we om de diensten die we u bieden te verbeteren, met inbegrip van het verbeteren van analyse, marketing en de websitefunctionaliteit.

 


Reclame

We werken samen met externe partners om advertenties op onze website te publiceren of onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partners kunnen technologieën gebruiken, zoals cookies, om informatie te verzamelen over uw activiteiten op hun site en andere sites zodat ze u kunnen voorzien van advertenties op basis van uw browseractiviteiten en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u op uw interesse gebaseerde advertenties te tonen, kunt u dit afwijzen door hier te klikken (of hier als u zich in de EER bevindt). Wij wijzen erop dat een dergelijke afwijzing niet betekent dat u geen advertenties meer krijgt. U zult nog steeds algemene advertenties blijven ontvangen.

 

Digitale vingerafdrukken

In het algemeen kennen digitale vingerafdruktechnologieën een unieke identificatiecode of 'machine-ID' toe aan de computer van een gebruiker om uw computer te identificeren en volgen. Wij maken geen gebruik van digitale vingerafdruktechnologie (de 'Technologie') om uw persoonlijke gegevens te verzamelen of uw online activiteiten te volgen; en we zullen het gebruik of de controle van uw computer niet verstoren of beïnvloeden of de instellingen of functionaliteit ervan wijzigen, aanpassen of veranderen. Soms zullen we in specifieke marktonderzoeksprogramma's gebruikmaken van de technologie om onze klanten te helpen de integriteit van enquêteresultaten te garanderen. Met behulp van de technologie worden openbaar beschikbare informatie en gegevens verkregen van de webbrowser van uw computer en van andere openbaar beschikbare gegevenspunten, waaronder de technische instellingen van uw computer en het IP-adres daarvan, om een unieke identificatiecode te creëren die aan uw computer wordt toegekend. De unieke identificatiecode is een alfanumerieke ID-code. Om onze klanten te helpen de integriteit van de enquêteresultaten te garanderen en te beschermen, kan het zijn dat wij: (a) uw unieke identificatiecode koppelen of associëren aan u of enige van uw persoonlijke gegevens; (b) uw unieke identificatiecode delen met onze klanten en met andere leveranciers van monsters of panels; en (c) een aan u verbonden unieke identificatiecode van een derde partij ontvangen of verkrijgen, met inbegrip van en niet beperkt tot een leverancier van monsters of panels of onze klant; we zullen echter dergelijke informatie alleen geaggregeerd en geanonimiseerd of gepseudonimiseerd aan derden verstrekken. Daarbij zullen alle unieke identificatiecodes die door ons ontvangen of verkregen worden, beschermd worden in overeenstemming met deze privacyverklaring en als dit bij wet vereist is, zullen wij u van tevoren om toestemming vragen.

We zullen al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de technologie veilig en beveiligd is en geen onnodige risico's op het gebied van privacy en gegevensbescherming veroorzaakt, op een professionele en ethische manier, en in overeenstemming met (a) deze privacyverklaring, (b) alle andere verklaringen en/of bekendmakingen van ons aan u en (c) de toepasselijke wetgeving en gedragscodes van de marktonderzoeksector.
In het geval dat wij onethisch gedrag ontdekken of hiervan op de hoogte worden gesteld met betrekking tot het gebruik van de technologie, of dat de technologie gebruikt wordt op een manier die niet overeenkomt met de verklaringen en/of bekendmakingen van ons aan u, of als deze in strijd is met de toepasselijke wetgeving en de gedragscodes van de marktonderzoeksector, zullen wij onmiddellijk actie ondernemen om dergelijk onethisch gedrag te verhinderen en te zorgen voor juist beheer van de technologie.

 

Socialemedia-widgets

Onze website bevat socialemedia-functies, zoals de Facebook-knop Vind ik leuk (en widgets, zoals de knop Delen of interactieve miniprogramma's die op onze website draaien). Deze functies kunnen uw IP-adres en de pagina die u op onze site bezoekt vastleggen en kunnen een cookie plaatsen om ervoor te zorgen dat de functie naar behoren werkt. De socialemedia-functies en -widgets worden door een derde partij of rechtstreeks op onze site gehost. Uw interactie met deze functies is onderworpen aan de privacyverklaring van het bedrijf dat ze aanbiedt.

 

Hoe u toegang verkrijgt tot uw informatie, de sectie ledenservice gebruikt en of uw informatie bijwerkt, corrigeert of verwijdert.

Toluna zal u op verzoek informatie geven over of we al dan niet uw persoonlijke gegevens bewaren. Als u in de EER resideert, raadpleeg dan het onderdeel Uw wettelijke rechten als u zich in de EER bevindt om meer te weten te komen over uw rechten. Door in te loggen in uw ledenaccount kunt u toegang verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze corrigeren of verwijdering ervan aanvragen, of uw lidmaatschap opzeggen. Door de toepasselijke aanwijzingen op te volgen wordt uw informatie automatisch bijgewerkt in onze database. Voor deze doeleinden en als u uw persoonlijke gegevens niet zelf via het account kunt corrigeren, kunt u ons schrijven op het postadres onderaan deze privacyverklaring, of neem hier contact met ons op. We zullen binnen redelijke tijd op alle verzoeken reageren.

 

Uw lidmaatschap van het beïnvloederspanel beëindigen

Als u lid bent en uw lidmaatschap beëindigt, zullen we uw persoonlijke gegevens voor geen enkel doel meer gebruiken, maar in overeenstemming met onze back-upprocedures zullen we uw persoonlijke gegevens bewaren totdat uw persoonlijke gegevens uiteindelijk vernietigd worden in overeenstemming met ons beleid en we zullen de beveiligingsprocedures en -technologieën gebruiken om uw persoonlijke gegevens veilig te houden.

 

Vragen stellen of een klacht indienen

Vragen of klachten met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens kunt u sturen naar onze Privacy-contactpersoon. We zullen klachten of geschillen met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie binnen 30 dagen na ontvangst van uw klacht onderzoeken en proberen op te lossen.
Als u buiten de EER resideert en u een onopgelost probleem heeft met betrekking tot privacy of gegevensgebruik dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u (gratis) contact opnemen met onze in de VS gevestigde aanbieder van geschillenbeslechting op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. In bepaalde gevallen, zoals uitgebreider wordt beschreven op de Privacy Shield-website [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

Als u in de EER resideert en u een onopgelost probleem heeft met betrekking tot privacy of gegevensgebruik dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, raadpleeg dan uw rechten op het gebied van klachten indienen zoals beschreven in het onderdeel Uw wettelijke rechten als u zich in de EER bevindt.

 

 


Wat is ons beleid voor winnaars?

Leden en anderen die deelnemen aan onze enquêtes worden willekeurig geselecteerd om prijzen te winnen voor hun deelname aan enquêtes, opiniepeilingen en andere promotionele acties. Alle winnaars worden per e-mail op de hoogte gesteld van het feit dat ze gewonnen hebben. Ga voor meer informatie naar onze pagina Algemene voorwaarden. Geldprijzen en andere prijzen die aan niet-leden worden toegekend worden rechtstreeks aan hen verstrekt. Toluna zal de gebruikersnamen van winnaars bekendmaken op onze website en in onze eigen blogs en nieuwsbrieven.

 

Welke veiligheidsmaatregelen nemen we om uw persoonlijke gegevens te beschermen?

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren raken, op een ongeautoriseerde manier worden gebruikt of geconsulteerd, gewijzigd of openbaargemaakt worden. Daarbij beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke reden hebben om van de informatie op de hoogte te zijn. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen op onze aanwijzingen verwerken en ze zijn verplicht er vertrouwelijk mee om te gaan.

We hebben procedures ingesteld om met vermoedelijke inbreuk op persoonlijke gegevens om te gaan en zullen u en alle toepasselijke regelgevende of toezichthoudende autoriteiten informeren over een schending als we bij wet verplicht zijn om dit te doen.


 

Hoe kunt u uw lidmaatschap van het beïnvloederspanel opzeggen?

Als u ervoor kiest om uw lidmaatschap bij Toluna te beëindigen of ons verzoekt uw persoonlijke gegevens niet meer te verwerken, kunt u uw lidmaatschap opzeggen door naar 'Account' te gaan, de 'Afmeldingsopties' linksonder te selecteren en dan 'Uw account annuleren' te kiezen. Als u de juiste aanwijzingen volgt, zal uw bestand gemarkeerd worden als 'niet contacteren' en ontvangt u niet langer uitnodigingen om deel te nemen aan toekomstige enquêtes van Toluna. Bovendien komt, indien van toepassing, het incentivesaldo dat nog niet opgevraagd is op het moment dat u zich afmeld te vervallen. In de meeste gevallen zal het 2 tot 3 dagen in beslag nemen om deze wijziging te verwerken, maar houd er rekening mee dat het tot twee volle weken kan duren voordat uw status geheel afgerond is. In de tussentijd kunt u e-mails van ons blijven ontvangen. U kunt ons ook rechtstreeks een e-mail sturen via de pagina Contact opnemen en ons vragen om uit de database te worden verwijderd. De website biedt een aantal links waarmee u direct contact met ons op kunt nemen met vragen of bedenkingen die u mocht hebben. Elke e-mail die we ontvangen wordt gelezen en individueel beantwoord; houd er rekening mee dat het twee tot drie werkdagen kan duren voordat wij u antwoorden.

 

Wat is ons beleid voor het bewaren en vernietigen van gegevens?

 

Hoe lang zult u mijn persoonlijke gegevens gebruiken?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, met inbegrip van het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportage-vereisten.

Bij het bepalen van de passende bewaarperiode voor persoonlijke gegevens houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, mogelijke risico's of schade door ongeautoriseerd gebruik of bekendmaking van uw persoonlijke gegevens, de doelstellingen waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we die doelstellingen op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Als u staatsburger of inwoner van de EER bent, of als we uw persoonlijke gegevens in de EER verwerken, kunt u ons in sommige omstandigheden verzoeken uw gegevens te wissen: Zie hieronder het onderdeel Uw wettelijke rechten als u zich in de EER bevindt om meer te weten te komen over uw rechten.

Als de resultaten van de enquêtes en andere geaggregeerde of gepseudonimiseerde voor onderzoeks- en/of statistische doeleinden worden gebruikt, mogen wij en onze klanten of andere derden deze informatie onbeperkt en zonder u daar verder van op de hoogte te stellen gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden.


 

Bedrijfsovernames

Tijdens de verdere ontwikkeling van ons bedrijf, kan het zijn dat we extra activa verkopen of kopen. Bij dergelijke transacties zou het recht van Toluna om u als lid te contacteren en gebruik te maken van de informatie die u vrijwillig heeft verstrekt in uw gebruikersprofiel in het algemeen worden beschouwd als een van de overgedragen bedrijfsmiddelen. Elke verkoop of overname van Toluna of vrijwel alle zakelijke middelen van het bedrijf, waar ons beïnvloederspanel deel van uitmaakt, zal altijd geschieden aan een entiteit die ermee instemt om alle belangrijke inhoudelijke voorwaarden van onze privacyverklaring na te leven. In het geval van verandering van eigenaar zult u hierover via e-mail en/of een duidelijk zichtbare melding op onze website op de hoogte gesteld worden.

Links

Van tijd tot tijd kunnen we bezoekers de mogelijkheid bieden om uit vrije wil naar een andere website te linken. Toluna bekijkt de inhoud of het effect van het privacybeleid van deze websites niet en is er niet verantwoordelijk voor.
 

Privacy van kinderen

Toluna zal niet bewust informatie verzamelen van kinderen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van zijn/haar ouders, wettelijke voogd of de volwassene die verantwoordelijk is om voor het kind te zorgen. In aanmerking komende 'jonge mensen' (personen in de leeftijd van 16 en 17 jaar) kunnen af en toe worden uitgenodigd om deel te nemen aan ons tienerpanel. Wij voldoen aan COPPA, het Programma Veiliger Internet van de EU, de Algemene verordening gegevensbescherming en de ESOMAR-richtlijnen die betrekking hebben op enquêtes/onderzoeken waar kinderen en jonge mensen bij betrokken zijn.
 

Uw wettelijke rechten als u zich in de EER bevindt

Als u zich heeft aangemeld bij een Toluna-bedrijf in Europa of als u inwoner of staatsburger bent van een land in de EER, dan heeft u onder de wetgeving voor gegevensbescherming rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Als u een van de hierboven uiteengezette rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.
U heeft het recht om:


 

 • toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens en het kan zijn dat we identiteitscontroles uit moeten voeren voordat we kunnen reageren op uw verzoek.
   

 • uw persoonlijke gegevens te laten wissen, corrigeren of beperken als deze onjuist zijn of bijgewerkt moeten worden. Ook kunt u het recht hebben om in bepaalde omstandigheden verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen; dit is echter niet altijd mogelijk vanwege wettelijke vereisten en andere verplichtingen en factoren. U kunt uw accountinformatie bijwerken via uw account of door op het onderstaande adres contact met ons op te nemen.
   

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens als we uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden.
   

 • vanaf 25 mei 2018 uw persoonlijke gegevens over te laten dragen aan u of een derde partij. Wij zullen u, of een derde die u hiervoor heeft gekozen, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een veelgebruikte, machineleesbare indeling. Houd er rekening mee dat dit alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aan het begin toestemming heeft gegeven om deze te gebruiken of daar waar we deze informatie hebben gebruikt om een contract met u aan te gaan.
   

 • te allen tijde een klacht in te dienen bij de regelgever op het gebied van gegevensbescherming. Een lijst met nationale gegevensbeschermingsautoriteiten kunt u hier vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Wij zouden het echter op prijs stellen als we uw bedenkingen/zorgen kunnen behandelen voordat u de regelgever op het gebied van gegevensbeschermings benadert, dus neem alstublieft in eerste instantie contact met ons op.

 


Wat zijn de wettelijke grondbeginselen waar we ons op baseren wanneer we uw persoonlijke gegevens gebruiken?

De wet op gegevensbescherming in de EER beschrijft een aantal verschillende redenen waarom een bedrijf dat persoonlijke gegevens verwerkt dergelijke persoonlijke informatie mag verzamelen en verwerken, waaronder:

 
 • Toestemming – In bepaalde gevallen verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens met uw toestemming. Wanneer u bijvoorbeeld deelneemt aan enquêtes, zullen wij u vragen of u deel wenst te nemen.
   

 • Contractuele verplichtingen – In sommige omstandigheden moeten wij uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan een contractuele verplichting, bijvoorbeeld wanneer we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u uw beloningen te sturen.
   

 • Naleving van de wet - Als de wet dit van ons vereist, kan het zijn dat we uw persoonlijke gegevens moeten verzamelen en verwerken om te voldoen aan een wettig verzoek van openbare autoriteiten, of bijvoorbeeld wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, om uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude of overtreding van de voorwaarden van onze website te onderzoeken, of aan een verzoek van een overheid tegemoet te komen.
   

 • Rechtmatig belang – Dit houdt in het belang van ons bedrijf om ons bedrijf te leiden en beheren zodat we u de beste diensten/producten en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. Wij zorgen ervoor dat we alle mogelijke impact op u (zowel in positieve als in negatieve zin) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze rechtmatige belangen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij de impact op u zwaarder weegt dan onze belangen (tenzij wij uw toestemming hebben of de wet dit ons toestaat of van ons vereist).
   

 

Wie is de gegevensbeheerder?

Het Toluna-bedrijf waarbij u zich als lid heeft geregistreerd is de beheerder van en verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens.

We hebben een manager gegevensbescherming (data protection officer - DPO) aangesteld die verantwoordelijk is om toezicht te houden over vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, met inbegrip van verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de manager gegevensbescherming met behulp van de hieronder vermelde contactgegevens.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons van veranderingen op de hoogte te stellen.

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op de datum bovenaan deze privacyverklaring.

Als wij besluiten onze privacyverklaring aan te passen, zullen wij deze aanpassingen bij deze privacyverklaring voegen op de startpagina, of op andere plaatsten die wij hiervoor als gepast achten, zodat u zich bewust bent van welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken, en onder welke omstandigheden, als dit het geval is, wij deze vrijgeven.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk willekeurig moment aan te passen, dus wij raden u aan deze regelmatig opnieuw te bekijken. Als we belangrijke inhoudelijke wijzigingen aan dit beleid aanbrengen, zullen we u daar hier, via e-mail of met behulp van een bericht op onze homepagina op de hoogte stellen voordat de wijziging van kracht gaat.

Het is van belang dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren juist en actueel zijn. Houd daarom uw accountgegevens bijgewerkt als tijdens uw relatie met ons uw gegevens veranderen.

 

Contactgegevens voor het privacybeleid

U kunt contact met ons opnemen door te schrijven naar:

The Data Protection Officer
Toluna SAS
5, avenue du Château
94300 Vincennes
France
E-mail: https://www.toluna.com/contactus
 

OK
Annuleren
Wij hebben uw Facebook inlog proces uitgeschakeld. Voer alstublieft uw Facebook e-mail in om een link te ontvangen voor het instellen van uw wachtwoord.
Geef een geldige: E-mail
Annuleren
We werken eraan...
Wanneer je een foto upload, ziet onze site er beter uit.
Upload